Viktig information med anledning av covid-19!
SE | EN

Specialiserade
ingenjörslösningar
för konstruktioner

Regering och folkhälsomyndigheten har infört sociala distansåtgärder i och med COVID-19, och CCL följer dessa riktlinjer för att skydda våra anställda, kunder och leverantörer. Vi använder oss av IT-plattformar och etablerade processer för att säkerhetsställa att kunder fortsätter att uppleva god service och kvalité.

CCL Spännarmering är en av Sveriges ledande leverantörer av spännarmering och en del av den internationella CCL-gruppen vilken erbjuder specialiserade ingenjörslösningar för konstruktioner över hela världen.

Baserade i Västerhaninge, Stockholm, finns en dedikerad organisation av ingenjörer och produktionspersonal som har en stor expertis för att erbjuda den optimala lösningen för ert efterspända konstruktionsprojekt. Med hjälp av de senaste konstruktionsteknikerna och idéerna säkerställer CCL Spännarmering att den framtagna lösningen är unik och skräddarsydd för att möta era specifika behov.

Spännarmerade
förankringar

Spännarmerade förankringar används för att stabilisera och säkra konstruktioner eller för att förankra stödmurar och sponter.

Genom att överföra krafter från den spännarmerade konstruktionen ner till berget där spännarmeringen är förankrad motverkas de upplyftande krafterna.

CCL Spännarmering tillverkar permanenta och provisoriska bergsförankringar och jordförankringar vid företagets anläggning i Stockholm.

Permanent
bergsförankring

Permanenta bergsförankringar används där livslängden för konstruktionen är designad att kvarstå mer än två år. Den fria längden är inkapslad för att ge ett högt korrosionsskydd. Livslängden för en permanent bergsförankring beräknas upp mot 100 år.

Provisoriska
bergsförankringar

Livslängden av provisoriska bergsförankringar är begränsad till två år. Av den anledningen har de provisoriska bergsförankringarna ett lägre korrosionsskydd och består av enklare detaljer. Dessa kan utformas på ett sådant sätt att de kan extraheras när behovet av en provisorisk bergsförankring inte längre kvarstår.

Stänger

Stänger används i olika applikationer bland annat som efterspänd spännarmering, i geotekniska lösningar eller i traditionell armerad betong. Stänger kan användas som provisorisk lösning såväl som permanent lösning, då med en livslängd på upp till 100 år. Stänger används vanligtvis för kortare längder men kan enkelt förlängas till önskad längd utan att påverka lastkapaciteten.

Spännarmering
i byggnader

CCL:s spännarmeringssystem är designat för att kompensera för den naturliga svagheten hos betong vid dragkrafter och istället dra nytta av betongens fördelar i kompression.

Tillverkade med högsta standard används de i prestigefyllda byggnader runt hela världen. Det inkluderar även XF-systemet för injekterade kablar i bjälklag och XU-systemet för plastad lina vilket inte behöver injekteras.

Vertikal
spännarmering

Vertikal spännarmering används för stabilisering av väggar och/eller kärnan i en byggnad. Då den vertikala spännarmeringen överför de horisontella krafterna resulterar det i en reducering av antalet bärande väggar vilket i sin tur erbjuder en mer flexibel planlösning. Det baseras på samma princip som horisontell spännarmering och används vanligtvis i byggnader mer fler än tre våningar i kombination med efterspända eller prefabricerade bjälklag.

Med hjälp av den expertis och omfattande erfarenhet som finns i det danska moderbolaget, CCL Scandinavia, är det möjligt för CCL Spännarmering att erbjuda entreprenader inom vertikal spännarmering i vindkraftstorn av betong för stabilisering av konstruktionen och för överföring av krafter till fundamentet. Vindkraftstornen kan tillverkas på plats eller prefabricerade och möjliggör ett effektivt alternativ till vindkraftstorn i stål.  

Efterspända
bjälklag

CCL:s efterspända bjälklag ger betydande fördelar för arkitekter, konstruktörer och entreprenörer genom att möjliggöra mer innovativa och effektiva konstruktioner och för att övervinna de begränsningar som traditionellt armerad betong har för design och konstruktion.

  • Tunnare bjälklag
  • Längre spännvidder
  • Reducerad kostnad
  • Snabbare produktion
  • Flexibel design
  • Maximerad takhöjd
  • Ökad motståndskraft mot sprickbildning
  • Möjliggör en mer komplex geometri
  • Reducerad materialåtgång av betong och armering än traditionellt armerad konstruktion
  • Reducerad miljöpåverkan

Efterspända
balkar

Efterspända balkar är bäst lämpade för konstruktioner som kräver längre spännvidd, större lastkapacitet eller en ökad motståndskraft mot sprickbildning.

Efterspända balkar är ofta konstruerade så att spännarmeringen använder en linjeföring som motverkar nedböjning samtidigt som den pålagda lasten hanteras.

Spännarmering
inom anläggning

CCL Spännarmering efterspänning av civila konstruktioner såsom broar, tanker, cisterner och vindkraftsfundament.

Broar

Användningen av efterspända broar erbjuder en ökad motståndskraft mot sprickbildning vilket ger en ökad strukturell hållbarhet och tillgodoser tunga belastningskrav. Längre spännvidder med färre stöd kan uppnås vilket möjliggör en mer utmanande design eller elegant konstruktion.

Tankar

Spännarmering används i tankar och cisterner för en ökad styrka i konstruktionen samt för att möjliggöra en ökad motståndskraft mot sprickbildning och nedböjning. För att optimera tjockleken av betongväggarna kan den horisontella injekterade eller inte injekterade spännarmeringen vara integrerad i konstruktionens stödväggar.

Vindkraftsfundament

CCL Spännarmering utför design, tillverkning och montage av bergsförankrade vindkraftsfundament för vindkraftverk vilka är unikt anpassade efter de specifika markförhållandena vilka effektivt kombinerar traditionell armering och betong för att reducera kostnader och minimerad miljöpåverkan.

Utanpåliggande
spännarmering och underhåll

För att tillgodose förändringar i användandet eller förändrade laster erbjuder CCL Spännarmering förstärkningsentreprenader genom utanpåliggande spännarmering.

Denna teknik ökar kapaciteten och ger en ökad motståndskraft mot sprickbildning i betongen genom att skapa motsatta krafter och att ge en förstärkning för utökad lastpåverkan. När skador på existerande spännarmering redan har uppstått kan utanpåliggande spännarmering användas för att reparera skadorna i konstruktionen. 

Produkter och
Service

CCL Spännarmering erbjuder produktförsäljning, uthyrning av maskiner och utrustning samt mindre serviceentreprenader såsom montering och uppspänning av förankringar.

Serviceentreprenaderna utförs av en organisation med stor kompetens och erfarenhet baserade i Stockholm. Här lagerhålls ett brett sortiment av stänger och linor såväl som spännarmering, förankringar och tillbehör. CCL Spännarmering säkerställer att lämpligt korrosionsskydd tillhandahålls för att passa de ställda kraven.

Kontakta oss

CCL Spännarmering
Industrivägen 6-8
137 37 Västerhaninge
Sverige

T: +46 (0) 8 20 80 50
E: cclspann@cclint.com